dinsdag, 14. november 2006 - 8:39

Uitreiking Culturele Prijs Winterswijk

Winterswijk

In 2007 zal de ‘Culturele Prijs Gemeente Winterswijk 2006’ door de wethouder van Cultuur voor de vijfde keer worden uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon of groep van personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt binnen of voor het Winterswijkse culturele leven.

Het college van Burgemeester en Wethouders kent de prijs toe op voordracht van een jury. Inwoners van Winterswijk die een persoon (of groep) willen nomineren voor de Culturele Prijs, kunnen een aanbeveling sturen naar de jury.

De ‘Culturele Prijs Gemeente Winterswijk’ wordt voor de vijfde keer uitgereikt. In 2003, 2004 en 2005 ontvingen respectievelijk Carla Aalberts, Hugo Klein Severt en Wim Scholtz de prijs. Dit jaar werd de ‘Culturele Prijs gemeente Winterswijk 2005’ toegekend aan Wim Ruessink, vanwege zijn grote verdiensten voor het culturele leven in Winterswijk. De prijs bestaat uit een geldbedrag, een oorkonde en een sieraad.

De jury wil de inwoners van Winterswijk graag betrekken bij het maken van haar voordracht aan het college van burgemeester en wethouders. Ook dit jaar hebben inwoners de mogelijkheid aanbevelingen te doen. Zij die een persoon of groep voor de Culturele Prijs 2007 willen nomineren, kunnen vóór 1 december 2006 hun aanbeveling sturen naar het secretariaat van de Jury Culturele Prijs Gemeente Winterswijk, per adres Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of mailen naar: rjansen@winterswijk.nl.

De aanbeveling moet worden gedaan onder vermelding van naam, adres en woonplaats van de genomineerde en de afzender en voorzien zijn van een korte motivatie.
Provincie:
Tag(s):