woensdag, 1. maart 2006 - 9:50

Uitreiking grote Historische Atlas Zeeland

Middelburg

Op 9 maart 2006 ontvangt Thijs Kramer, gedeputeerde natuur en landschap van de provincie Zeeland, het eerste exemplaar van de Grote Historische Atlas Zeeland. De nieuwe historische atlas bevat reproducties van de originele topografische kaarten van Zeeland uit het begin van de twintigste eeuw.

Eind negentiende eeuw werd heel Nederland gedetailleerd op de kaart gezet. De topografische kaarten werden voornamelijk gebruikt voor militaire doeleinden. Kaarten waren in die tijd kaarten voor burgers te kostbaar.

Het verschil tussen de kaarten in de Grote Historische Atlas en de meest recente topografische atlas van Zee-land is groot. Walcheren stond vroeger bekend als de tuin van Zeeland. Na de inundatie en de watersnoodramp veranderde het pittoreske, kleinschalige karakter in een voorbeeld van functionele ruilverkaveling. Eeuwenoude eiken, knotwilgen, meidoorn en sierlijk kronkelende weggetjes zijn verdwenen.
Ook op en om de andere Zeeuwse eilanden is er veel veranderd.

De kaarten van begin vorige eeuw laten Tholen, Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland als echte eilanden zien zonder vaste verbindingen met het vasteland.

Het voorwoord in de Grote Historische Atlas Zeeland is geschreven door Chiel Jacobusse van Stichting Het Zeeuws Landschap. Tijdens de overhandiging van het eerste exemplaar aan Thijs Kramer gaat Jacobusse in op de natuur die in de laatste eeuw verloren is gegaan in Zeeland. Kramer blikt vooruit op de veranderingen van het landschap in Zeeland in de komende decennia en kansen voor de natuur.

De presentatie vindt plaats op 9 maart in het Binnenhof van Boekhandel De Drukkery in Middelburg.
Provincie:
Tag(s):