woensdag, 29. maart 2006 - 11:08

Uitreiking stimuleringsprijs 2005

Renkum

De dorpsplatforms van de gemeente Renkum zetten zich in voor het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in uw dorp. Hierbij is de hulp en medewerking van bewoners essentieel. In de afgelopen jaren zijn, samen met bewoners, al veel projecten ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt gerealiseerd. Sinds 1997 wordt ieder jaar één bewonersinitiatief beloond met de “Stimuleringsprijs�, een bedrag van € 450.

Alle non-profit projecten of activiteiten van bewoners die de leefbaarheid en veiligheid in de wijk of buurt verhogen, in de meest algemene zin, komen in aanmerking voor deze prijs. Het project moet in 2005 zijn gerealiseerd door tenminste 2 bewoners.

Iedereen kan een project aanmelden, maar men moet wel bereid zijn om het project bij de uitreiking op maandag 15 mei te presenteren. Uw project aanmelden kan door vóór woensdag 12 april contact op te nemen met Michel ten Vaarwerk van De Bries, telefoonnummer: (0317) 31 75 53 of per e-mail: m.tenvaarwerk@debries.nl.

Na de sluitingsdatum worden 12 aangemelde projecten genomineerd. Tijdens de uitreiking van de prijs, op 15 mei, worden deze nominaties gepresenteerd aan het publiek en een jury. Dat gebeurt door middel van een zelfgemaakte poster en een korte toelichting van 3 minuten op een zeepkist. Na de presentaties zal de jury zich beraden welk initiatief de 'Stimulerings-prijs 2005' wint.

De organisatie van de uitreiking van de stimuleringsprijs is dit jaar in han-den van het dorpsplatform Doorwerth.

De uitreiking is op maandag 15 mei 2006 in de Poort van Doorwerth, Mozartlaan 2 in Door-werth.
Provincie:
Tag(s):