woensdag, 13. december 2006 - 18:26

Uitstel overleg incidentbestrijding Westerschelde

Woensdag werd het overleg over de verbetering van incidentbestrijding op de Westerschelde met de ministers Remkes en Peijs, de Commissaris van de Koningin Van Gelder en het Dagelijks Bestuur van de Zeeuwse Veiligheids-regio afgelast in verband met een spoedberaad van het Kabinet over het asielzoekersbeleid.

Ook het geplande overleg over de stand van zaken vorming Veiligheidsregio is om deze reden uitgesteld.In deze overleg-gen wilden de bestuurders afspraken maken over de organisatiestructuur, vluchthavens, versterking van de incidentbestrijdingsorganisatie en de beschikbaarheid van landinggegevens en de verdere technische en financiële uitwerking hiervan.

De basis voor deze afspraken is gelegd in het project 'Samenwerken en Slagkracht, incidentmanagement op de Westerschelde'.

Van Gelder vindt het een goede zaak dat de ministers ervoor kiezen een nieuwe afspraak te maken en de overleggen niet op ambtelijk niveau af te handelen. Hij verwacht op korte termijn een nieuwe afspraak te kunnen maken voor een overleg met de ministers en het Dagelijks Bestuur van de Zeeuwse Veiligheidsregio.
Provincie:
Tag(s):