dinsdag, 14. maart 2006 - 18:04

Uitstel werkzaamheden spoorwegviaduct

’s-Heer Arendskerke

De bouw van het nieuwe spoorwegviaduct in N254 bij ’s-Heer Arendskerke is vertraagd. Hierdoor vervalt de in dit voorjaar geplande week-endstremming voor het wegverkeer op de N254. De aannemerscombinatie waaraan het werk is opgedragen, heeft meer tijd nodig om het door haar aan-geboden ontwerp van het viaduct klaar te maken voor uitvoering. De bouw van het viaduct is naar de periode na de bouw-vakvakantie 2006 verschoven.

De weekendstremming voor het wegverkeer op de N254 is verschoven naar een nader te bepalen weekend in de maand september. Daarna is er voor een periode van ongeveer 60 dagen maar één rijstrook van de N254 beschikbaar voor het verkeer. Auto’s en fietsers worden tijdens deze periode met verkeerslichten om en om over deze rijstrook geleid.
Het nieuwe viaduct kan naar verwachting in de loop van december in gebruik worden genomen.

Het uitstel van de bouw heeft ook consequenties voor de maatregelen die worden genomen tegen sluipverkeer door De Poel. Het waterschap Zeeuwse Eilanden stelt deze maat-regelen in voor de periode van ongeveer 60 dagen dat er maar één rijstrook van de N254 beschikbaar is. Deze maatregelen schuiven mee naar het najaar.
Provincie:
Tag(s):