woensdag, 15. februari 2006 - 11:00

Uitvinding moet huismus onderdak bieden

Zeist

De Vogelbescherming Nederland heeft de Vogelvide gepresenteerd. Dit is een uitvinding van Ingenieursbureau Comfortdak, die huismussen onderdak biedt zonder dat dit nadelige effecten heeft voor het dak. De vogelvide (huismussenbehuizing) is een voorziening aan de voet van het dak, bij de onderste rij dakpannen. Belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de huismus de laatste jaren, is het gebrek aan nestgelegenheid. Komend broedseizoen wordt de Vogelvide in vier gemeenten getest op toepasbaarheid en acceptatie door de huismus.

In Noordwijk, Amsterdam, Alkmaar en Hardenberg gaat de proef van start. In totaal zullen ruim honderd woningen van een Vogelvide worden voorzien. Als de test positief uitpakt, kan het product grootschalig toegepast gaan worden en is er weer perspectief voor de huismus. Monitoring tijdens de testfase wordt verricht door SOVON Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met plaatselijke vogelwerkgroepen en bewoners.
Provincie:
Tag(s):