maandag, 20. maart 2006 - 10:44

Uitvoering taakstraffen via Diamant-groep

Tilburg

Van mei tot en met december van dit jaar biedt de Diamant-groep vijftig taakgestrafte jongeren een passende werkplek. De Diamant-groep zorgt voor voldoende passende werkopdrachten en de hiervoor gewenste leiding en begeleiding. De Raad voor de Kinderbescherming en de Diamant Groep hebben in samenwerking met de gemeente Tilburg een pilot-project uitgewerkt wat nu zijn beslag krijgt.

Het college heeft deze week besloten dit plan uit te laten voeren en hiervoor een subsidie van bijna 10.000 euro ter beschikking te stellen. Doelstelling van het plan is een betere aansluiting van de werkstraf op het begane delict - een advies uit het rapport van de commissie Fijnaut - en tegelijkertijd het terugdringen van het tekort aan taakstrafmogelijkheden waar de Raad voor de Kinderbescherming mee kampt.

Handen uit de mouwen
De officier van justitie of de kinderrechter bepaalt hoeveel uur een jongere na het plegen van het strafbare feit moet werken. Het idee is dat de jongeren bij de werkstraf de handen uit de mouwen moeten steken: flink aan de slag en laten zien dat ze iets goed willen maken. De jongeren kunnen in de verschillende divisies van de Diamantwerk uitvoeren. De diversiteit van de Diamant-groep maakt het voor de Raad voor de Kinderbescherming mogelijk een adequate en pedagogische match te maken tussen de jongere, het delict en de uit te voeren werkzaamheden. De verwachting is dat het leeuwendeel van de werkstraffen wordt uitgevoerd in de schoolvakanties. Uiteraard krijgen de jongeren niet betaald voor hun werkzaamheden.

Doelstellingen
Het is voor het eerst dat de drie organisaties hierin samenwerken. Het hoofddoel van de Raad voor de Kinderbescherming is het adviseren en coördineren van een pedagogisch waardevolle werkstraf waarbij het voorkomen van herhaling van het delictgedrag en criminalisering van de jongeren speerpunten van beleid zijn. Een van de hoofdtaken van de Diamant-groep is het bieden van leer- en werkplekken. Het belangrijkste doel daarvan is mensen uit laten stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Hoewel de gemeente Tilburg de uitvoering van werkstraffen ziet als een taak van de instellingen onder eindverantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie, heeft de gemeente aangegeven daarin een rol op zich te willen nemen in het kader van het nieuwe veiligheidsbeleid dat is ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoek van de commissie Fijnaut in 2003.
Provincie:
Tag(s):