zaterdag, 1. juli 2006 - 15:22

Uitzetting otters in Rottige Meenthe onverantwoord

Leeuwarden

De Stichting Otterstation Nederland in Leeuwarden vindt de uitzetting van vier de otter-vrouwtjes in het Friese natuurgebied de Rottige Meenthe onverantwoord. Het gebied is te klein als vestigingsplaats van vier dieren van het zelfde geslacht.

Twee van de vier otters hadden volgens de Stichting beter uitgezet kunnen worden in de nabijgelegen Lende vallei, welke in beheer is bij it Fryske Gea. 'Het is spoedig te verwachten dat een aantal otters uit het gebied verstoten zullen worden met opnieuw het gevaar om overreden te worden.
Eind vorig jaar en begin dit jaar vielen er ook al onnodige verkeersslachtoffers door het verkeerd uitzetten van twee otters in de Wieden.'

Van de onlangs uitgezette gezusters, die uit de Siberische dierentuin Novosibirsk Zoo komen, is bekend dat deze niet in afzondering zijn opgegroeid. Zij komen uit perken die toegankelijk zijn voor publiek. Gefokte otters zijn alleen geschikt voor herintroducties, als zij nauwelijks met mensen in aanraking zijn geweest.

Dat is, volgens de stichting, bij deze dieren niet het geval. Het is voor de Stichting Otterstation Nederland ook nog de vraag of het genetische profiel van deze otters toelaatbaar is voor uitzetting in Nederland. Volgens de richtlijnen van de IUCN mogen voor herintroducties alleen otters gebruikt worden die genetisch overeenkomen met otters die voorheen in het gebied voorkwamen.

Daarnaast zegt de stichting de uitzetting buitengewoon onverantwoord te vinden, omdat er in Friesland nog steeds geen maatregelen genomen zijn om verdrinking in fuiken te voorkomen. De Friese Bond van Binnenvissers liet weten dat er in het geheel geen contact met hen is opgenomen. Uit het verleden (voordat de otter uitstierf) is bekend dat maar liefst 30% van alle dood gevonden otters, verdronken was in een fuik.

Uitgaande van deze feitelijke kennis, vindt de stichting het schrijnend dat Staatsbosbeheer de herintroductie van otters in Friesland gewoon laat doorgaan. 'Er is een eenvoudige en goedkope oplossing voor dit probleem: het plaatsen van stopgrids. Deze oplossing wordt ook toegepast in de Weerribben (zie foto). SBB moet ook de moed hebben om deze oplossing in Friesland ingevoerd te krijgen vóórdat er otters uitgezet worden!
De stopgrids zorgen ervoor dat er nog steeds paling gevangen wordt, maar dat otters (en visetende watervogels!) niet meer in de fuiken kunnen verdrinken.'

Dat deze oplossing in Friesland niet is doorgevoerd betekent eveneens dat men in deze provincie niet voldoet aan de internationale IUCN richtlijnen voor herintroductie. Een van die richtlijnen is, dat alle oorzaken van uitsterven weggenomen moeten zijn alvorens men kan overgaan tot herintroductie!

Volgens de stichting laat Staatsbosbeheer het publiek geloven dat het goed gaat met de uitgezette otters. Uit het meest recente sporenonderzoek van de Stichting Otterstation Nederland blijkt in de Weerribben en Wieden dat dit niet zo is.

In beide gebieden zijn tot nu toe 58 zogenaamde spraintplaatsen gecontroleerd op de aanwezigheid van verse spraints (uitwerpselen). De plaatsen zijn automatisch op server kaarten gedigitaliseerd met behulp van GPS en mobiel internet. Uit onderzoek blijkt dat er tot nu toe erg veel oude en sterk verouderde spraints zijn gevonden, maar bijna geen verse spraints.

De voorlopige en schokkende conclusie die de stichting hieruit trekt, is niet anders dan dat er nog maar 1 tot slechts enkele otters zijn overgebleven. In september wordt dit onderzoek voortgezet en zal een volledig beeld verkregen worden voor alle deelgebieden in het herintroductie gebied.
Provincie:
Tag(s):