maandag, 31. juli 2006 - 17:10

UMCG gaat tijdelijk thuiszorg betalen

Groningen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen gaat tijdelijk thuiszorg regelen en financieren voor patiënten die opgenomen zijn (geweest) in het UMCG en na ontslag thuis zorg nodig hebben. Met dit initiatief wil het UMCG voorkomen dat zijn patiënten de dupe worden van de problematiek rondom AWBZ-gelden, waardoor verschillende thuiszorgorganisaties een cliëntenstop hebben moeten instellen. Door zelf de thuiszorg te organiseren en te bekostigen, zijn UMCG-patiënten verzekerd van een continuering van goede zorg thuis.

Door de toegenomen vraag naar thuiszorg hebben veel thuiszorgorganisaties aangegeven over onvoldoende middelen te beschikken om nieuwe cliënten thuiszorg te bieden. Hiervan dreigen ook patiënten van het UMCG de dupe te worden. Om dit te voorkomen neemt het UMCG het initiatief om de zorg voor patiënten ook na ontslag uit het ziekenhuis zo goed mogelijk in samenspraak met de patiënt en thuiszorgorganisaties te regelen.

Het UMCG gaat de geïndiceerde zorg financieren en leveren die niet door de preferente aanbieder van de patiënten geleverd kan worden en waarvoor het zorgkantoor er niet in slaagt de zorgvraag tijdig onder te brengen bij een andere reguliere thuiszorgorganisatie. Bovendien gaat het om patiënten die woonachtig zijn in de provincie Groningen, Friesland of Drenthe.

Zodra de reguliere thuiszorgorganisaties de patiënt weer in zorg kunnen nemen, draagt het UMCG de patiënt over. Zolang het UMCG de zorg financiert hoeft de patiënt geen bijdrage te leveren. Indien de zorg wordt overgenomen door de thuiszorgorganisatie, dan is de patiënt gewoonlijk een eigen bijdrage verschuldigd. De thuiszorg wordt geleverd door Icare, onderdeel van de Evean groep, een professionele thuiszorgorganisatie.

Het UMCG neemt deze maatregel bij ongewijzigd VWS-beleid tot 1 september 2006, of zoveel eerder als thuiszorgorganisaties UMCG-patiënten weer in zorg kunnen nemen. Per 1 september zal gekeken worden of verdere continuering vereist is.

“Opname in het ziekenhuis langer dan medisch noodzakelijk betekent dat deze patiënten bedden bezet houden die eigenlijk bestemd zijn voor andere patiënten. Wij willen patiënten die medische hulp nodig hebben zo snel mogelijk en zo goed mogelijk bedienen en voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan door een beperkte doorstroming naar zorg thuis. Als het niet meer nodig is om in het ziekenhuis te verblijven, willen patiënten bovendien snel naar huis om in hun vertrouwde omgeving verder te herstellen. Met dit initiatief maken we dat mogelijk�, aldus Bert Bruggeman, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG.
Provincie:
Tag(s):