zaterdag, 8. juli 2006 - 9:05

Unieke inventarisatie van historische boerderijen

Regionaal

Vrijdag werd in het provinciehuis de unieke inventarisatie van historische boerderijen in Zeeland gepresenteerd. Deze inventarisatie is in opdracht van de provincie Zeeland in 2004 en 2005 uitgevoerd door de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO). Bijna 5000 boerderijen die tot circa 1960 in onze provincie zijn gebouw zijn geïnventariseerd.

Zeeland is hierin uniek, omdat de provincie als enige in Nederland beschikt over een zo grondige, eenduidige en complete inventarisatie van historische boerderij-en, die bovendien via internet voor iedereen toegankelijk is.

De inventarisatie kan op verschillende manieren worden ingezet. Ten eerste heeft de provincie de inventarisatie laten uitvoeren om als basis te laten dienen voor haar beleid voor instandhouding van historische boerderijen.

Ten tweede kunnen geïnventariseerde boerderijen bij restauratie in aanmerking komen voor een laagrentende lening uit het Cultuurfonds voor Monumenten Zeeland. Dit betreft boerderijen die geen rijksmonumenten zijn.

Ook gemeenten kunnen gebruik maken van de inventarisatiegegevens, bijvoorbeeld bij het opstellen van beleid voor de instandhouding van het agrarisch erfgoed en bij het opstellen van bestemmingsplannen.

De inventarisatiegegevens kunnen ook als basis dienen voor nader onderzoek naar (een deel van) de Zeeuwse historische boerderijen.

Ook het gebruik voor toeristisch recreatieve doeleinden behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld bij het samenstellen van routes.

Tenslotte is de inventarisatie ook te gebruiken voor educatieve doeleinden.

De provincie Zeeland hoopt dan ook met de inventarisatie het behoud, de ontwikkeling, de ontsluiting, het (her)gebruik en de kennis van het Zeeuws agrarisch erfgoed te bevorderen.

De BSZ wil via de website informatie verstrekken over haar werkzaamheden. Daarnaast wil zij bekendheid vergroten van de mogelijkheden rond dit culturele erfgoed en verantwoord bouwen.
Provincie:
Tag(s):