vrijdag, 24. november 2006 - 12:42

Unieke samenkomst uit de hele wereld op Ameland

Ameland

Afgevaardigden van Jamaica, Griekenland, Korea, Malaysia en Thailand komen op 27 & 28 november naar Ameland om de eerste “Islands� workshop bij te wonen.

De Islands workshops zijn georganiseerd om duurzaamheid op gebied van water, natuur en recreatie op verschillende eilanden over de hele wereld te stimuleren.

De partners uit het buitenland willen tot een akkoord komen om samen met de Nederlandse partners (Cartesius Instituut, Vitens, Van Hall Larenstein, Wetsus, UNESCO-IHE en CHN) tot concrete projecten te komen. De hoofddoelstelling is om een netwerk te creëren van beleidsmakers en experts om de capaciteit op te bouwen op het gebied van duurzaam toerisme.

De eerste workshop op Ameland die georganiseerd wordt door het Cartesius Instituut staat in het teken van water. Onderzoekers, managers, politici en beleidsmakers uit de verschillende landen gaan samenwerken op het gebied van watermanagement. De Nederlandse partners hebben vooral een adviserende rol, ze wisselen hun kennis uit met de buitenlandse partners.

De heer Bijman, gedeputeerde van de provincie Fryslan, zal de workshop openen. Friesland wordt gezien als het kenniscentrum betreffende duurzaamheid. Daar mogen de Friezen best een beetje trots op zijn.
Provincie:
Tag(s):