zaterdag, 10. juni 2006 - 11:16

Utrecht blij met extra steun van Kabinet

Utrecht

Overvecht wordt één van de acht pilotwijken voor de verbetering van de leefbaarheid in kwetsbare stadswijken. Utrecht is blij met de nieuwe kabinetsaanpak, want zij heeft die steun is hard nodig om de problemen in Overvecht te lijf te gaan. De wijk krijgt drie bestuurlijk ambassadeurs. Namens het Rijk zal een lid van het Kabinet daarin zitting nemen. Namens de gemeente is dat wijkwethouder Rinda den Besten. Tenslotte komt er nog aan te wijzen onafhankelijke derde. De nieuwe aanpak bestaat uit het zoeken naar maatwerk-oplossingen voor de problemen in de wijk, waarbij samenwerking tussen alle betrokken partijen centraal staat. Het rijk biedt de mogelijkheid, om knellende regelgeving aan te passen of buiten toepassing te verklaren.

Wethouder Harrie Bosch (Wonen) ziet dat deze aanpak goed aansluit op het programma ‘Utrecht Vernieuwt’ . Dit programma is gericht op de herstructurering van naoorlogse wijken. “Om wijken daadwerkelijk te verbeteren en toekomstbestendig te maken, moet je niet alleen renoveren en nieuwe woningen bouwen, maar ook kijken naar de sociale en economische situatie. Afhankelijk van de situatie zoeken we samenwerking met bijvoorbeeld woningcorporaties, scholen, welzijnsorganisaties of bedrijven. In Overvecht doen we dat al langer, maar deze aanpak ondersteunt dat. Daarnaast blijft extra financiële steun welkom.�

Ook wijkwethouder Rinda den Besten is blij met de extra aandacht van het Kabinet: “De steun van het Kabinet komt op het goede moment. Het is erop of eronder voor Overvecht. We gaan nu alle handen in elkaar slaan om de neerwaartse spiraal in de wijk om te buigen. Overvecht moet weer een wijk worden waar iedereen –van jong tot oud – fijn kan wonen, werken, winkelen, sporten en spelen."
Provincie:
Tag(s):