zaterdag, 13. mei 2006 - 14:57

Utrecht op achtste plaats onveilige steden

Utrecht

In 2005 is het aantal misdrijven in de regio Utrecht ten opzichte van 2004 met 5% gedaald. De positieve cijfers zijn vooral te vinden in de bestrijding van vermogens delicten. De aangiften van vernieling en mishandeling namen wel toe. Dit is o.a te lezen in de jaarlijkse misdaadmeter van het Algemeen Dagblad.

In de vergelijking 2002-2005 is het aantal misdrijven in de regio Utrecht met 19 % gedaald. Vooral de vermogensdelicten, diefstallen uit auto en inbraak in bedrijf/woning namen vooral in de stedelijke gebieden fors af. Ook werden goede resultaten geboekt met de bestrijding van het delict tasjesroof wat ten opzichte van 2004 met 30% afnam.

Bij een aantal misdrijven is een stijging waarneembaar. Zo is het aantal diefstallen van fiets gestegen, evenals vernieling van auto en vernieling van bushokjes. Een deel van deze daling kan worden toegeschreven aan de ingevoerde internetaangifte sinds 2004. Hierdoor is de aangiftebereidheid gestegen.Het aantal geweldmisdrijven in 2005 is gestegen maar laat in de eerste maanden van 2006 een aanzienlijke daling zien. Het delict zedenmisdrijf laat in 2005 ook een stijging zien. Hierbij moet worden aangemerkt dat het getal van dit delict behoorlijk fluctueert. De cijfers van 2005 zijn te vergelijken met de cijfers van 2003.
Provincie:
Tag(s):