woensdag, 3. mei 2006 - 13:52

UWV ontdekt fraude met gefingeerde dienstverbanden

Amsterdam

De UWV heeft tientallen gevallen van fraude met gefingeerde dienstverbanden ontdekt. Bij deze vorm van fraude spannen werkgever en werknemer samen. De werkgever biedt de werknemer een arbeidscontract aan, maar laat iemand anders op dat contract werken, bijvoorbeeld iemand die een uitkering ontvangt of iemand die illegaal in Nederland is.

De zogenaamde werknemer bouwt zo zonder zelf te werken een arbeidsverleden op, waarmee recht op een uitkering kan ontstaan.

Er zijn zes werkgevers aangehouden en vierentwintig werknemers die op basis van een gefingeerd dienstverband een uitkering ontvingen. Het betreffen de ZW, WW en WAZO (zwangerschapsuitkering). De schade bedraagt minimaal 260.000 euro. Ook heeft UWV zevenentwintig gefingeerde dienstverbanden geconstateerd waarbij geen uitkering is verstrekt. Deze fraude kan echter ook tot andere schade leiden: zo kunnen mensen op onterechte gronden een lening krijgen en is er vaak sprake van illegale tewerkstelling.
Categorie:
Tag(s):