vrijdag, 22. december 2006 - 14:30

Vaarverbinding Erica - Ter Apel goed voor 225 arbeidsplaatsen

Emmen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen stelt de gemeenteraad voor €4,8 miljoen beschikbaar te stellen voor realisatie van de vaarverbinding Erica – Ter Apel. Deze investering (inclusief het veenparkkanaal) draagt bij aan de versterking van de economische infrastructuur van Zuid-Oost Drenthe en zal een stimulans voor de werkgelegenheid betekenen.

De gemeente Emmen is deelnemer in het samenwerkingverband Agenda voor de Veenkoloniën. Tal van partijen in de regio Drenthe en Groningen werken samen om de Veenkoloniën van nieuw elan te voorzien. In de door alle partijen onderschreven beleidsvisie wordt daarin het herstellen van de vaarverbinding Erica-Ter Apel als één van de Top 10-projecten gezien. De gemeente Emmen heeft al € 100.000,-- beschikbaar gesteld voor het deel van het Veenparkkanaal.

Het College van Burgemeester en Wethouders wenst geen financieel risico te lopen inzake het nog resterende financiële tekort. Wel is het college bereid tezijner tijd nader te bezien of toekomstige meevallers uit specifieke ontwikkeltrajecten (ook) een bijdrage kunnen leveren aan vermindering van de ten laste van de provincie blijvende kosten.

Belangrijk argument voor het voorstel aan de gemeenteraad is de ‘spin-off’ die de vaarverbinding zal hebben. Uit onderzoek blijkt dat de vaarverbinding grotesociaal-economisch effecten zal genereren. Gesproken wordt van 225 structurele arbeidsplaatsen in de brede regio, aangevuld met 40 specifieke arbeidsplaatsen in de directe omgeving van het kanaal. Dit laatste zal voornamelijk het gevolg zijn van lokale economische en gebiedsontwikkeling.

Wethouder Kuper: ‘We verwachten dat door de toename van de (vaar-)recreatie de kleinschalige bedrijvigheid (campings, fietsverhuur, eetgelegenheden etc) sterk zal toenemen, te meer omdat de vaarverbinding direct aansluit op het Duitse waterwegennet. Ook verwachten we dat de leefbaarheid en vitaliteit van het woon- en leefklimaat sterk zal profiteren van de nieuwe vaarverbinding. Dit maakt de investeringen van Emmen en de partners in de Agenda voor de Veenkoloniën zeker de moeite waard,’ aldus wethouder Kuper.
Provincie:
Tag(s):