zaterdag, 4. maart 2006 - 19:23

Van Aartsen: Bom onder huurbeleid Dekker

Den Haag

VVD-fractieleider Van Aartsen wil dat ouderen met alleen aow of een klein pensioentje niet de dupe worden van het nieuwe huurbeleid van minister Dekker (VROM). Daarmee legt Van Aartsen een bom onder het plan van Dekker om meer marktwerking te introduceren in de huursector en tenminste een kwart van de huurwoningen te liberaliseren. Als niet alleen de 355.000 oudere huurtoeslagontvangers worden ontzien, maar ook ouderen met AOW en een klein pensioen, dan moet mogelijk voor nog enkele honderdduizenden hurende 65-plussers compensatie gezocht worden. Volgens de Woonbond vervalt daarmee de basis van het nieuwe huurbeleid van Dekker.

Momenteel zijn er in Nederland circa 1 miljoen huurtoeslagontvangers, waarvan 355.000 65-plussers. In totaal hebben 870.000 65-plussers een huurwoning. De Woonbond schat dat de overgrote meerderheid van deze ouderen een laag of bescheiden middeninkomen heeft en geen grote huurstijging kan betalen.

Als AOW'ers zonder huurtoeslag in een te liberaliseren huurwoning niet worden ontzien, betekent dat een enorme financiële aderlating voor betrokkenen. Over vier jaar is men dan gemiddeld niet 30,9 procent van zijn inkomen kwijt is aan de huur, maar 35,7 procent. En verhoudingsgewijs veel ouderen wonen in een te liberaliseren huurwoning, omdat de WOZ-waarde van hun woning hoog is door aanpassingen die ze geschikt maakt voor ouderen.

Ook hier blijkt volgens de Woonbond dat het vrijgeven van huren in een overspannen woningmarkt leidt tot schrijnende situaties. Woonbonddirecteur Mária van Veen zegt verheugd te zijn over de opstel-ling van Van Aartsen. 'Ik ben blij met dit duidelijke signaal aan minister Dekker. Maar, de VVD moet zich wel realiseren dat er meer groepen huurders in de problemen komen, zoals alleenstaanden en een-oudergezinnen.'

De Tweede Kamer beraadt zich 16 maart op de huurbeleidsplannen van minister Dekker. Acht april heeft er een grote landelijke demonstratie Houd Huren Betaalbaar plaats op de Dam in Amsterdam.
Provincie:
Tag(s):