vrijdag, 27. oktober 2006 - 13:50

Van Bergen wordt waarnemend burgemeester

Woudenberg

De Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, mr. B. Staal heeft, in overeenstemming met de fractievoorzitters van Woudenberg, per 1 januari 2007 de heer J.G.P. van Bergen benoemd tot waarnemend burgemeester van Woudenberg. Van Bergen wordt daarmee de opvolger van R.L. Boer, die van 1 december 2004 tot en met 30 september 2006 waarnemend burgemeester van Woudenberg is geweest.

Van Bergen (58) is op dit moment nog lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, waar hij onder andere belast is met de portefeuilles financiën, planning en control, cultuur, erfgoed en onderwijs. Daarvoor was hij 12 jaar voorzitter van de statenfractie van de PvdA en inspecteur voor de volksgezondheid.

Van Bergen treedt per 1 januari 2007 in functie. Tot die tijd zal loco-burgemeester Ravestein-van Endhoven de werkzaamheden waarnemen.
Provincie:
Tag(s):