dinsdag, 14. februari 2006 - 23:29

Van der Valk waarschijnlijk naar Hessenpoort

Zwolle

Het Van der Valk-concern komt waarschijnlijk bij het bedrijventerrein Hessenpoort, namelijk in het gebied tussen de A28 en Hessenpoort. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om deze locatie te ontwikkelen voor Van der Valk.

Wethouder Martin Knol kan zich vinden in de voorgestelde locatie: "Het Van der Valk-complex zou een goede aanvulling kunnen zijn op de bedrijvigheid van Hessenpoort." Daarnaast sluit de ontwikkeling aan bij de wens van het college om het aantal hotelkamers in Zwolle uit te breiden, zoals vastgelegd in de hotelnota en het toeristisch beleid.

De bedoeling is dat het Van der Valk-complex een restaurant, een congresgebouw en een hotel omvat. Voordat het zover is, moeten de plannen verder uitgewerkt worden door Van der Valk. Ook zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden, omdat het gebied nu een agrarische bestemming heeft. Daarnaast zal het nieuwe complex aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.
Zo moet het passen in het omringende groene landschap. Ook worden er kwaliteitseisen gesteld aan het gebouw zelf, zodat het gebouw qua vormgeving niet alleen past in het landschap, maar dat het ook past bij de uitstraling van de gebouwen van Hessenpoort. Daarnaast moet de zichtbaarheid van Hessenpoort gewaarborgd blijven.
Provincie:
Tag(s):