donderdag, 6. april 2006 - 11:29

Van Geel en Schultz twisten over Schiphol

Amsterdam

Onderlinge verschillen van opvatting over Schiphol heeft geleid tot een twist tussen de staatssecretaris van Geel van milieu en zijn collega Schultz van Haegen van Verkeer.

Van Geel vindt dat de omwonende van Schiphol beter beschermd moeten worden tegen geluidsoverlast van de nationale luchthaven. Schultz vindt dit geen goed plan en volgens de haar mag de groei van Schiphol niet worden beperkt.

De milieu staatssecretaris wil de bewoners van het zgn. buitengebied beschermen door wettelijke maatregelen tegen geluidsoverlast. Welke wettelijke bepalingen dit zijn, is nog niet bekend.

Het advies van de commissie Everdijk was in januari al dat wettelijke bescherming van het buitengebied onontkoombaar is. Schultz voelt niet voor extra bescherming tegen geluid en wil de huidige normen gaan versoepelen. Dit om de groei van Schiphol mogelijk te maken.

Vrijdag staat de toekomst van de luchthaven op de agenda van de ministerraad. Uit een eerdere evaluatie van het kabinet blijkt dat het ‘Schipholbeleid’ geslaagd was. De hinder voor omwonende was afgenomen, terwijl het aantal vliegbewegingen was toegenomen.
Provincie:
Tag(s):