dinsdag, 26. september 2006 - 10:47

Van Gelder leidt Europese waarnemersmissie

Middelburg

Van 2 tot en met 6 oktober zal de Commissaris van de Koningin in Zeeland de heer W.T. van Gelder een waarnemersmissie leiden die toezicht houdt op de gemeenteraadsverkiezingen in Georgië op 5 oktober. Hij doet dit op verzoek van de Raad van Europa. In de dagen voor de verkiezingen spreekt de delegatie met de autoriteiten van het land en met de verschillende belangenorganisaties over de waarnemersmissie en de verkiezingen.

Op 5 oktober is Van Gelder in Kutaisi waar hij zal toezien op het verloop van de verkiezingen. Kutaisi is de tweede stad van Georgië en tevens het bestuurlijk centrum van de westelijke regio.

De delegatie bestaat naast de Van Gelder uit elf mensen, afkomstig uit verschillende lidstaten van de EU. Voorafgaand aan de verkiezingen bezoekt de delegatie vertegenwoordigers van de regering, het parlement en regionale en lokale overheden. Daarnaast spreken de delegatieleden met vertegenwoordigers van internationale organisaties en staat een ontmoeting met de ambassadeurs van de lidstaten van de Raad van Europa op het programma.

Tijdens de verkiezingen zijn tien waarnemersteams in het land actief. Onder andere in Kutaisi en in de hoofdstad Tblissi. De eerste conclusies van de teams worden tijdens een persconferentie op 6 oktober in Tblissi bekendgemaakt. De bevindingen en aanbevelingen zullen in november, bij de volgende bijeenkomst van de Raad van Europa, door Van Gelder worden gepresenteerd.

De Raad van Europa heeft als wens de democratie in het voormalige Oostblok te versterken. Het democratische Westen heeft de plicht om de staten die een democratiseringsproces doormaken te ondersteunen. Eerlijke verkiezingen zijn van groot belang om de democratisering naar een hoger plan te tillen.

Het beschermen van de democratische veiligheid, gebaseerd op de rechten van de mens, de democratie en de rechtsstaat in Europa zijn de belangrijkste taken van de Raad van Europa. Daarom worden regelmatig delegaties naar landen uitgezonden die er op toe zien dat de verkiezingen op democratische wijze verlopen. De lange staat van dienst van Van Gelder, waaronder zijn werk voor het Comité van de Regio's, zijn redenen voor de Raad van Europa om hem voor deze missie uit te nodigen.

Van Gelder participeerde eerder in verkiezingsobservaties in Kosovo, Armenië, Oekraïne, Azerbeidzjan en Palestina.
Provincie:
Tag(s):