donderdag, 23. maart 2006 - 21:56

Van Gelder waarnemer bij verkiezingen Oekraïne

Commissaris van de Koningin, de heer W.T. van Gelder, is van 24 tot 28 maart als waarnemer aanwezig tijdens de verkiezingen in Dnepropetrovsk in Oekraïne. De heer Van Gelder geeft hiermee gehoor aan een verzoek van de Raad van Europa. Hij maakt deel uit van een Europese delegatie, die toeziet op het verloop van de verkiezingen op zondag 26 maart.

Naast de lokale en regionale verkiezingen vinden deze dag ook parlementaire verkiezingen plaats. Deze verkiezingen zijn van belang omdat het de eerste keer is dat kiezers naar de stembus gaan sinds de invoering van een parlementair stelsel, waarbij het parlement meer macht krijgt.

In de dagen voor de verkiezingen bezoekt de delegatie de voorzitter van de Cen-trale Verkiezingscommissie, de adviseur van de Oekraïense president en de voor-zitter van de kiezerscommissie. Tevens wordt gesproken met lokale en regionale bestuurders en vertegenwoordigers van oppositiepartijen.

De Europese Unie heeft als wens het democratiseringsproces in het voormalige Oostblok te ondersteunen. Eerlijke verkiezingen zijn van groot belang om de de-mocratisering naar een hoger plan te tillen.

De Raad van Europa heeft als taak de democratische veiligheid, gebaseerd op de rechten van de mens, de democratie en de rechtsstaat in Europa te beschermen. Daarom worden regelmatig delegaties naar landen uitgezonden die er op toe zien dat de verkiezingen op democratische wijze verlopen. De lange staat van dienst van Dhr. W.T. van Gelder, waaronder zijn werk voor het Comité van de Regio's, zijn redenen voor de Raad van Europa om hem voor deze missie uit te nodigen.
Provincie:
Tag(s):