donderdag, 9. november 2006 - 12:51

Van Hoof wil 45-plussers extra aan het werk helpen

Den Haag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de uitzendbureaus en reïntegratiebedrijven verenigd in de ABU en BoaBorea, het Servicepunt Arbeidsmarkt MKB, UWV, CWI en GrijsWerkt bereid gevonden de handen ineen te slaan om oudere werkzoekenden snel aan het werk te helpen.

Het CWI heeft aangegeven in twee jaar tijd, met de inzet van 300 bemiddelaars, 30.000 extra 45plussers aan de slag te willen krijgen. De samenwerking met genoemde partijen moet het mogelijk maken om deze ambitie te realiseren. De werkgeversorganisaties VNONCW en MKB Nederland zullen hun achterban vragen om bij het vervullen van vacatures ook naar ouderen te kijken. GrijsWerkt wordt vooral ingezet om de negatieve beeldvorming rond ouderen aan te pakken.

SZW-staatssecretaris Van Hoof maakte dit bekend op een congres over leeftijdsbewustpersoneelsbeleid in Den Haag. De concrete acties en bijdragen van de verschillende partijen worden op dit moment uitgewerkt. Het actieplan waar één en ander wordt toegelicht, zal vóór 15 december aan de Tweede kamer worden aangeboden. Een stuurgroep, onder leiding van SZW, zal toezien op de realisatie van de overeengekomen acties.
Provincie:
Tag(s):