dinsdag, 1. augustus 2006 - 21:20

Van Lieflandschool wordt medisch kinderdagverblijf

Assen

Het college van B&W van Assen heeft besloten om het hoofdgebouw van de Van Lieflandschool (Delft 33) aan Jeugdzorg Drenthe te verkopen. Jeugdzorg Drenthe gaat in het gebouw een medisch kinderdagverblijf (MKD) starten. De gemeente Assen verkoopt de Van Lieflandschool voor € 300.000,-.

Het is al langere tijd een wens van Jeugdzorg Drenthe om een MKD in Assen te vestigen. Een MKD is een voorziening voor kinderen bij wie een achterstand in de ontwikkeling dreigt op te treden of al is opgetreden. Het biedt mogelijkheden voor observatie, diagnostiek en behandeling van een kind in de leeftijd van twee tot zeven jaar en begeleiding van het gezin.

De verwachting is dat het MKD eind 2008 geopend kan worden en plaats biedt aan 20 kinderen. Het MKD gaat verder als provinciaal kennis- en expertisecentrum voor het jonge kind fungeren.

Met de komst van het MKD in Assen wil Jeugdzorg bereiken dat kinderen die zorg nodig hebben niet langer op een wachtlijst terechtkomen. Snelle plaatsing in een MKD kan vaak ernstiger problemen voorkomen. Momenteel staan zo'n 20 kinderen op de wachtlijst.

Jeugdzorg Drenthe heeft nog twee medisch kinderdagverblijven in Hoogeveen en Emmen. De totale capaciteit van beide voorzieningen is 64 kinderen. Dit is echter onvoldoende om aan de vraag naar deze hulpverlening te voldoen.
Provincie:
Tag(s):