maandag, 29. mei 2006 - 20:39

Van Vollenhoven bezoekt vrouwenopvang

Amsterdam

Pieter van Vollenhoven heeft maandagmiddag 29 mei een
werkbezoek gebracht aan de Stichting Vrouwenopvang Amsterdam. Vrouwenopvang Amsterdam verzorgt in de regio Amsterdam een gedifferentieerd aanbod van veilig verblijf en begeleiding. Dit gebeurt in de vorm van telefonische hulpverlening, ambulante steunpunten, Time-out-opvang, Langer 24-uurs verblijf, begeleid wonen, nazorg aan huis
en een aantal projecten.

Primair richt het aanbod zich op vrouwen die te maken hebben met fysiek, seksueel en psychisch geweld in de relatie met de partner en/of in de thuissituatie. De hulpverlening is gericht op vrouwen van 18 jaar en ouder, hun kinderen en eventueel de partners. In toenemende mate richt de hulpverlening zich nu ook op de plegers van geweld.

Een groot deel van de vrouwen die een hulpvraag stelt aan de vrouwenopvang heeft thuiswonende kinderen en neemt deze mee bij verblijf. Deze kinderen zijn vaak zelf slachtoffer van geweld geweest en hebben een zeer spannende en stressvolle tijd achter de rug.
Provincie:
Tag(s):