maandag, 11. december 2006 - 9:10

Vanaf twee jaar naar de tandarts

Alkmaar

Zorgverzekeraar Univé en de Noord-Hollandse Tandartsen Vereniging gaan het tandbederf onder de jeugd aanpakken. Steeds vaker krijgen tandartsen jeugdige patiëntjes in de stoel, waarvan het gebit ronduit slecht te noemen is.

Om de toename van gaatjes en tandbederf bij de jeugd tegen
te gaan, worden kinderen in Noord-Holland Noord voortaan op tweejarige leeftijd opgeroepen om naar de tandarts te gaan. Univé meent dat dit plan mogelijk in heel Nederland uitgerold kan worden.

In Noord-Holland Noord en op Texel ontvangen tweejarige peuters vanaf vandaag bij het consultatiebureau een oproepkaart voor een eerste bezoek aan de tandarts. Middels posters bij de consultatiebureaus en tandartsen worden ouders gewezen op het belang van tandartsbezoek. Dit is geheel in lijn met de aanbevelingen uit een landelijk onderzoek
van TNO over jeugdtandverzorging dat 25 november jl. werd gepresenteerd.

Zorgverzekeraar Univé en de Noord-Hollandse Tandartsen Vereniging werken nauw samen met de regionale thuiszorgorganisaties Evean, Corbis Plus en De Omring om de ouders van de kinderen te bereiken. Univé verwacht dat het Peuter Tandzorgplan veel gebitsproblemen kan voorkomen. Jan Stenger, directeur zorginkoop van Zorgverzekeraar
Univé, licht toe: 'De aantasting van het melkgebit werkt door op het volwassen gebit. Lang niet iedereen weet dat. Als zorgverzekeraar voelen wij ons verantwoordelijk
voor goede voorlichting. En we hopen, door nu te investeren in de kwaliteit van jeugdtandzorg, verslechtering in de toekomst te voorkomen.'
Provincie:
Tag(s):