zaterdag, 15. april 2006 - 12:30

Varkensboer mag stal voor 8600 varkens bouwen

De Provincie Noord-Brabant en varkenshouder B. Rijnen zijn het eens geworden over een nieuwe locatie voor de bouw van zijn bedrijf in Strijdhoven in de gemeente Hilvarenbeek.
De ondernemer wilde aanvankelijk op de plaats van een voormalige intensieve veehouderij aan de Straatsedijk in Oirschot een grootschalig stallencomplex voor 8.600 varkens neerzetten.

In het najaar van 2005 raakte bekend dat Rijnen een bedrijf in Oirschot had gekocht met de bedoeling daar een modern en grootschalig stallencomplex te bouwen voor ca. 8.600 varkens. Natuurorganisaties hadden andere plannen met deze locatie, gelegen tussen de Landschotse Heide en een Habitatgebied met de Grote Beerze. Zij willen op deze plek een verbindingszone realiseren.

Op verzoek van de gedeputeerden Annemarie Moons (PvdA) en Paul Rüpp (CDA) heeft de Provincie gezocht naar een meer geschikte plek waar Rijnen zijn plannen kan realiseren. Uiteindelijk zijn beide partijen het eens geworden over het landbouwontwikkelingsgebied Strijdhoven in de landinrichting De Hilver. Deze locatie is sinds 1999 in bezit van het Bureau Beheer Landgronden BBL voor de vestiging van vier grote intensieve veehouderijen.

Gedeputeerde Staten zijn verheugd over het feit dat Rijnen als grote ondernemer in de intensieve veehouderij, iemand die volop bezig is met de toepassing van nieuwe technieken, zich bereid heeft getoond mee te werken aan deze oplossing.
Provincie:
Tag(s):