woensdag, 20. december 2006 - 14:57

Vedische school mag voorlopig verder

Lelystad

De onderwijsinspectie heeft een voorlopig rapport uitgebracht over het functioneren van de Vedische school ‘Het Onoverwinlijkheidscollege’ in Lelystad. Het rapport is aangevraagd door de leerplichtambtenaar van de gemeente.

De inspectie geeft in haar rapport aan dat de school in Lelystad deels wel, deels nog niet voldoet aan de voorwaarden voor voorgezet onderwijs. Verbeterpunten hebben o.a. betrekking op het opzetten van een goed leerlingvolgsysteem en het ontbreken van bevoegde leerkrachten (Economie en Lichamelijke Opvoeding).

Ook moet de school haar externe gerichtheid verder uitbreiden en een duidelijke leerlijn op het terrein van ‘sociale cohesie en actief burgerschap’ beschrijven. Wel heeft de inspectie op dit punt een positieve intentie waargenomen.

De inspectie beoordeelt het geboden onderwijs op de Vedische school als goed en afgestemd op de kwaliteiten van de leerling.

De leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad heeft naar aanleiding van het inspectierapport besloten de school de komende twee maanden de kans te geven volledig te gaan voldoen aan de normen zoals vastgelegd in de Leerplichtwet 1969. De leerplichtambtenaar heeft aan de inspectie gevraagd in februari 2007 de school opnieuw te bezoeken en te komen met een definitief rapport, waarin dan met name wordt beoordeeld of de genoemde punten zijn verbeterd.

De Vedische school in Lelystad telt drie (vwo-)leerlingen en doet geen beroep op bekostiging.
Provincie:
Tag(s):