donderdag, 29. juni 2006 - 17:48

Veehandelaar fraudeert met slachtpremies

De Algemene Inspectiedienst (AID) heeft proces-verbaal opgemaakt tegen een veehandelaar uit Noord-Limburg wegens fraude. De handelaar wordt verdacht van oplichting, bedrog en valsheid in geschrifte. Uit onderzoek van de AID kwam naar voren dat hij aan veehouders minder betaalde voor het opgekochte rundvee dan waar ze recht op hadden. Ook kortte hij de kilogramprijs van geslachte runderen terwijl de veehouders al een vast bedrag betaalden voor de aflevering.

Tijdens onderzoek van de AID naar de afvoer van een aantal runderen bleken de aan de betreffende veehouder uitbetaalde, geslachte kilogrammen niet overeen te komen met de gewichten zoals vastgesteld in het slachthuis. Uit de in beslag genomen administratie bleek dat de veehandelaar runderen inkoopt bij veehouders, vervolgens verkoopt aan een andere handelaar die ze op zijn beurt aflevert aan een slachthuis. Na het vergelijken van in- en verkoopfacturen bleek de Noord-Limburgse veehandelaar een aantal klanten structureel financieel te benadelen.

Zes veehouders ontvingen structureel een lagere prijs per kilogram geslacht gewicht dan het bedrag dat de handelaar ervoor kreeg. Ook betaalde hij drie van de zes veehouders structureel minder geslachte kilogrammen uit dan waar ze recht op hadden. Volgens de handelaar is het prijsverschil waarschijnlijk door onduidelijke prijsafspraken ontstaan. Zijn verklaring staat echter haaks op die van de veehouders, die verklaarden wel duidelijke afspraken met de handelaar te hebben. Uit het onderzoek door de AID komt naar voren dat de veehandelaar vorig jaar ongeveer tienduizend euro voordeel heeft gehad uit de fraude. Voor 2003 en 2004 wordt dit geschat op enkele tienduizenden euro's.
Provincie:
Tag(s):