vrijdag, 24. november 2006 - 18:10

Veel aandacht voor rondetafelgesprek weidevogels

Groningen

De Statencommissie Landschap, Water en Milieu houdt woensdag a.s. vanaf 17.00 uur een rondetafelgesprek over de weidevogels in de provincie Groningen. Inmiddels hebben 16 organisaties zich aangemeld om te spreken met de commissie, waaronder Milieufederatie Groningen, BoerenNatuur, LNV, Landschapsbeheer Groningen, Stichting Groninger Landschap en Vereniging Natuurmonumenten.

Het doel van de avond is te inventariseren wat de knelpunten zijn, hoe deze kunnen worden verbeterd en welke rol de provincie kan spelen bij het realiseren van verbeteringen.

Met het rondetafelgesprek willen de leden van de Statencommissie meer inzicht krijgen in de weidevogelproblematiek. Aan de ene kant hoort de commissie optimistische geluiden: er zijn nog nooit zoveel boeren geweest die aan weidevogelbescherming doen als de laatste jaren. Aan de andere kant uiten diverse des¬kundigen hun bezorgdheid over de weidevogels.

De resultaten van deze bijeenkomst worden gebruikt voor de standpuntbepaling van de Statenfracties over weidevogelbeheer en -beleid. De politieke discussie over dit onderwerp vindt op 10 januari 2007 plaats, in de Statencommissie Landschap, Water en Milieu.
Provincie:
Tag(s):