woensdag, 5. april 2006 - 10:27

Veel animo voor vergunning rondvaart

Amsterdam

Donderdag 13 april vindt in het stadhuis de verloting plaats van de nieuwe vergunningen voor passagiersvaartuigen. Het gaat om 25 vergunningen voor bemande passagiersvaartuigen en 50 vergunningen voor onbemande passagiersvaartuigen (elektrische bootjes). De trekking wordt verricht door Bea Visser-Rose, directeur van de dienst Binnenwaterbeheer en staat onder notarieel toezicht.

De belangstelling voor de vergunningen is groot. Voor de 25 vergunningen voor bemande vaartuigen loten 48 aanvragers mee die in totaal voor 108 boten aanvragen hebben ingediend. Voor de 50 vergunningen voor onbemande vaartuigen loten 16 aanvragers mee die in totaal 540 vergunningen hebben aangevraagd.

Eind 2005 besloot het college van B&W het aantal vergunningen beperkt uit te breiden met 75 exploitatievergunningen. Gelet op het Besluit Luchtkwaliteit moeten de vaartuigen emissievrij varen. Ook werd besloten dat er geloot zou worden als er meer aanvragen in aanmerking zouden komen voor een vergunning dan er uit te geven zijn.

De vergunningen voor bemande vaartuigen worden per vergunning verloot en die voor onbemande vaartuigen per set van vijf.

De particuliere pleziervaart zorgt voor de meeste vaarbewegingen op het water; in de zomer loopt dit aandeel op tot 76% van het totale aantal vaarbewegingen. De commerciële passagiersvaart neemt dus een minderheidsbelang in het totale gebruik in. Op het binnenwater varen nu 144 passagiersvaartuigen met bemanning, geëxploiteerd door 38 reders. Daarnaast worden door een reder honderd waterfietsen geëxploiteerd. In het havenwater varen een lijndienst, diverse partyboten en veren.

De voorgestelde uitbreiding ten opzichte van de bestaande vloot is relatief gering en bedraagt respectievelijk 17% (met bemanning) en 50% (zonder) van de huidige vaartuigen.
Provincie:
Tag(s):