dinsdag, 14. november 2006 - 14:30

Veel eigenaren hebben sloten nog niet schoongemaakt

Zwolle

Bij de jaarlijkse controle van het verplichte onderhoud aan sloten, de najaarsschouw, hebben controleurs van het Waterschap Groot Salland 750 overtredingen geconstateerd. Dat is een stijging ten opzichte van 2005, toen 'slechts' 520 overtredingen werden geconstateerd. De eigenaren van sloten en andere watergangen die in gebreke zijn bleven, zijn inmiddels door het waterschap aangeschreven met het verzoek hun sloten alsnog schoon te maken.

Op maandag 13 november heeft de zogeheten herschouw plaatsgevonden. Daar waar het onderhoud nog niet correct was uitgevoerd, neemt het waterschap de werkzaamheden over, op kosten van de eigenaar.

Tijdens de schouw controleert het waterschap het onderhoud aan de sloten. Goed onderhoud van sloten betekent dat waterplanten, riet, takken en vuil dat de waterafvoer belemmert uit sloten en duikers worden verwijderd. Daarnaast moeten de slootkanten en de dammen worden gemaaid en moet baggeren de sloot voldoende diepte geven. Door goed onderhoud kan bij regen het water worden afgevoerd en wateroverlast worden voorkomen.

Om een goede werking van het watersysteem in stand te houden, vragen de watergangen om regelmatig onderhoud. Voor het merendeel voert het waterschap dit onderhoud zelf uit. De zogenoemde 'schouwwatergangen' moeten door de aanliggende eigenaren worden schoongemaakt. Deze sloten, 1400 kilometer, liggen bijna allemaal in de driehoek Kampen-Ommen-Meppel.

In de Keur van het waterschap staan de regels vermeld die gelden voor dit onderhoud. Ieder najaar gaan medewerkers van het waterschap op pad om te beoordelen of aan de verplichtingen is voldaan. Momenteel heeft het Waterschap Groot Salland 70 controleurs in dienst.
Provincie:
Tag(s):