zaterdag, 5. augustus 2006 - 19:14

Veel gegadigden voor natuurbeheer Reiderwolde

Groningen

Zeven serieuze gegadigden hebben zich bij de provincie Groningen aangemeld om de natuur in te richten en te beheren nabij Blauwestad. Het gaat om het gebied Reiderwolde.

Reiderwolde is 240 ha groot en zal in zijn geheel aan één persoon of organisatie verkocht worden. Op 5 september zal duidelijk zijn wie de toekomstige eigenaar zal zijn.

De toekomstige eigenaar is voor de inrichting van het natuurgebied gebonden aan de randvoorwaarden van het inrichtingsplan. Gedeputeerde Staten zullen het inrichtingsplan op 5 september vaststellen.

Het natuurgebied zal bestaan uit bloemrijke en vochtige graslanden, bossen en water met rietlanden en ruigte. Reiderwolde zal ook toegankelijk zijn voor wandelaars, fietsers en kanovaarders.

Het beheer van het natuurgebied zal vergoed worden uit de subsidieregeling natuurbeheer. Dit is een subsidieregeling van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook krijgt de toekomstige eigenaar circa 80% van de kosten voor de grond aankoop en 95% van de inrichtingskosten uit deze subsidieregeling.

De belangstelling voor het particulier natuurbeheer in Reiderland is groter dan de provincie had verwacht.
Provincie:
Tag(s):