maandag, 30. oktober 2006 - 10:28

Veel Nederlanders werken, maar vaak in deeltijd

Amsterdam

Het percentage Nederlanders met een betaalde baan ligt internationaal gezien behoorlijk hoog. Daar staat tegenover dat er nergens zoveel mensen in deeltijd werken als in Nederland. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen.

In 2005 had in Nederland 73 procent van de 15-64-jarigen een betaalde baan. Internationaal gezien ligt de Nederlandse arbeidsdeelname daarmee hoog. Zo is het gemiddelde van de Europese Unie 64 procent. Binnen Europa kennen alleen IJsland, Denemarken en Noorwegen een hogere arbeidsdeelname.

De arbeidsdeelname van Nederland is vergelijkbaar met die van Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
De arbeidsdeelname van Nederlandse mannen behoort met 80 procent tot de hoogste ter wereld, samen met die van Deense. Binnen Europa ligt het percentage werkende mannen alleen hoger in IJsland.

Ook de arbeidsdeelname van Nederlandse vrouwen ligt relatief hoog (66 procent), zij het dat de Nederlandse vrouwen wat meer landen voor moeten laten gaan. Het verschil tussen landen is bij vrouwen veel groter dan bij mannen.
Categorie:
Tag(s):