zondag, 5. februari 2006 - 10:19

Veel uitkeringsgerechtigden starten eigen bedrijf

Eén op de tien starters van een eigen bedrijf is uitkeringsgerechtigde. Dat schrijven minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, mede namens minister Brinkhorst van Economische Zaken, in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindslieden sturen de Tweede Kamer het onderzoek 'Ondernemend de uitkering uit', dat is uitgevoerd in het verlengde van het project Stimulering Ondernemerschap. Het onderzoek schat dat er jaarlijks bijna 7000 uitkeringsgerechtigden een eigen bedrijf beginnen. Dat
is zo'n tien procent van het aantal mensen dat, volgens cijfers van de Kamers van Koophandel, in 2004 een eigen bedrijf is gestart.

Jaarlijks starten ongeveer 5000 personen met een WW-uitkering een eigen bedrijf, gevolgd door mensen met een
bijstandsuitkering (1500 à 2000). Vanuit de WAO beginnen zo'n 100 mensen per jaar een onderneming.

Opvallend is dat het aantal allochtone starters vanuit een uitkering naar verhouding laag ligt. Hier valt naar verwachting nog winst te halen, omdat deze groep juist relatief veel
belangstelling heeft voor het ondernemerschap. Vooral allochtonen vinden het idee eigen baas te zijn aantrekkelijk en zien het ondernemerschap als uitdaging. CWI, gemeenten en
UWV moeten actief inspelen op het potentieel onder deze groep, vinden De Geus en Van Hoof.

Uit het onderzoek komt naar voren dat vooral WAO-ers die overwegen een bedrijf te beginnen vaak alsnog afhaken vanwege hun lichamelijke en psychische situatie. Ruim eenderde van de WW-ers noemt als knelpunt dat ze de financiering niet rond krijgen. Mogelijk kunnen
uitkeringsgerechtigden gemakkelijker bedrijfskapitaal krijgen als de overheid een financiële waarborg biedt bij een door een bank verstrekte lening. De Geus en Van Hoof onderzoeken momenteel de haalbaarheid hiervan.
Categorie:
Tag(s):