maandag, 6. maart 2006 - 11:20

Veel vrijwilligers helpen bij paddentrek

Roermond

In de lente van 2005 hebben 207 vrijwilligers ruim 32.500 padden, salamanders en kikkers geholpen bij het oversteken van drukke verkeerswegen. Dit was een toename van ruim eenderde met het voorgaande jaar, zo meldt de Stichting Instandhouding Kleine Landschapelementen Limburg (IKL) maandag.

De paddentrek vindt ieder voorjaar plaats tussen half februari en begin april. De padden, kikkers en salamanders trekken vanuit de winterverblijfplaatsen naar poelen en sloten. Bij deze waterpartijen vindt de voortplanting plaats.
De paddentrek gaat vaak gepaard met een massale sterfte onder deze amfibieën, omdat zij vaak drukke verkeerswegen moeten doorkruisen.

Vrijwilligers helpen mee om deze sterfte te verminderen, door de padden, kikkers en salamander handmatig de weg over te zetten of door het plaatsen van plastic schermen en emmers. Ook worden er tunnels of nieuwe voortplantingswateren aangelegd.
Provincie:
Tag(s):