donderdag, 28. september 2006 - 16:45

Veelpleger-aanpak Zuidoost-Brabant werkt wel

Eindhoven

De aanpak van veelplegers in Zuidoost-Brabant werkt wel. Politie Brabant Zuid-Oost en het Openbaar Ministerie in Den Bosch herkennen zich dan ook niet in een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie, waarover het Eindhovens Dagblad donderdag schrijft. Uit dat onderzoek zou blijken dat landelijk de helft van de duizend gereserveerde cellen voor veelplegers leegstaat. Ook zouden verdachten die door de politie worden aangehouden niet altijd als veelplegers worden herkend.

De cellen die de regio Zuidoost-Brabant toegewezen heeft gekregen om veelplegers op te sluiten, zitten altijd vol. De regio heeft zelfs extra celruimte gekregen omdat het toegewezen aantal ontoereikend is. Het gaat dan om veelplegers die door de rechtbank zijn veroordeeld tot een speciale ISD-maatregel. In deze Inrichting voor Stelselmatige Daders krijgen ze ook een behandeling, waardoor ze na de opgelegde maatregel terug de maatschappij in kunnen. Er wordt dan gezorgd voor woonruimte, een baan of een uitkering.

Om dat allemaal te kunnen bereiken, is er vorig jaar een convenant gesloten tussen alle partijen die zich in Zuidoost-Brabant bezighouden met veelplegers. Het gaat daarbij om politie, justitie, reclasseringsinstellingen, alle 21 gemeenten in de regio, verslavingszorg en het gevangeniswezen. Dat convenant en de samenwerking tussen alle partijen blijken in de praktijk uitstekend te werken.

Binnen Politie Brabant Zuid-Oost zijn ook afspraken gemaakt om de veelplegers in de gaten te houden en te herkennen. Alle 18 territoriale politie-afdelingen hebben vijf veelplegers ‘geadopteerd’. Zij worden door de buurtbrigadiers extra in de gaten gehouden. En als zo’n veelpleger in de fout gaat, wordt hij aangehouden en vastgezet. Alle veelplegers worden ook geregeld besproken in een overleg tussen alle convenants-partners, zodat iedereen op de hoogte is.
Provincie:
Tag(s):