vrijdag, 19. mei 2006 - 13:37

Veerman; Geen gezonde koeien meer doden

Amsterdam

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat hij af wil van het doden van gezonde dieren. De Europese regelgeving schrijft voor dat als een rund waarvan de houder de identiteit niet binnen twee werkdagen kan bewijzen, het dier vernietigd moet worden.

Het aantal BSE-gevallen in Nederland en andere lidstaten is sterk teruggedrongen. Even zo worden alle runderen ouder dan 30 maanden bij slacht getest op BSE. Deze wijziging in de situatie moet voldoende reden kunnen zijn voor de Europese Commissie om de sanctiemaatregelen te versoepelen.

Veehouders met koeien waarvan de herkomst niet kan worden vastgesteld krijgen in de praktijk vaak langer, dan de wettelijk vastgestelde 48-uur, de tijd om de herkomst van het dier aan te tonen. Daarbij wordt actief meegedacht met de
verantwoordelijke houder over de wijze waarop de identiteit van het rund bewezen kan worden.

In 2005 zijn er tijdens bedrijfscontroles 1100 runderen aangetroffen waarvan de identiteit nog tijdens de controle kon worden aangetoond vanuit de administratie. In datzelfde jaar kon bij 300 runderen de identiteit op geen enkele wijze worden aangetoond. Deze gezonde dieren zijn uiteindelijk gedood.
Provincie:
Tag(s):