dinsdag, 21. november 2006 - 16:08

Veerman kondigt einde afschermplicht aan

Den Haag

Sinds vandaag, 21 november 2006, is het niet meer nodig om pluimvee af te schermen. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft gisteravond in Brussel besloten om de afschermplicht voor pluimvee per 21 november 2006 in te trekken. De afschermplicht kan worden afgeschaft omdat er bij de monitoring van wilde vogels in de Europese Unie (EU) geen besmettingen zijn gevonden en er in omringende landen geen uitbraken onder pluimvee gemeld zijn.

Waarom het virus zich dit najaar zo rustig heeft gehouden, weet Veerman niet. "Ik kan er alleen maar dankbaar voor zijn", zei de minister na afloop van een EU-vergadering in Brussel. "Maar we blijven alert. Want de dreiging op lange termijn blijft." Zodra er wijzigingen voordoen met betrekking tot de aanwezigheid van vogelgriep, wordt opnieuw op basis van een risicoanalyse nagegaan of het instellen van een afschermplicht noodzakelijk is.

Enkele andere maatregelen uit de Tijdelijke regeling maatregelen ter wering van Aviaire Influenza blijven van kracht. Het gaat hierbij onder meer om de verplichting voor bedrijfsmatige houders van gevogelte om de dieren afgeschermd te voederen en te drenken. Commercieel pluimvee mag ook geen water dat afkomstig is van oppervlaktewater drinken. Hobbypluimveehouders wordt geadviseerd hetzelfde te doen als de commerciële pluimveehouders. Verder is er een verbod bepaalde vogels tijdelijk op één locatie te verzamelen.

Houders van hobbypluimvee die behoren tot de orde van de eendvogels (Anseriformes) of fazanten hadden de mogelijkheid om hun pluimvee op een alternatieve wijze af te schermen. Daartoe diende een houder zich aan te melden bij Het LNV-Loket en diende de houder zorg te dragen voor de monitoring van de dieren door het in de periode van 1 november tot en met 31 december 2006 laten afnemen van bloedmonsters. Hoewel de afschermplicht vervalt, is het vanuit veterinair oogpunt noodzakelijk dat de monitoring doorgang vindt. De verplichting tot monitoring voor aangemelde houders vervalt dus niet.

Lidstaten van de Europese Unie mogen zelf bepalen of zij maatregelen ter voorkoming van insleep van vogelgriep voortzetten. Achtergrond hiervan is dat er binnen de EU grote verschillen in omstandigheden ten aanzien van de vogeltrek kunnen bestaan, die tot een andere risicobeoordeling kunnen leiden.

Op 1 september 2006 is de afschermplicht voor gehouden pluimvee ingesteld. Het doel van de afschermplicht is een mogelijke insleep van het H5N1-virus vanuit wilde (trek)vogels naar gehouden pluimvee te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):