maandag, 13. november 2006 - 17:01

Veerman maakt kennis met Zeeuwse ondernemers

Woensdag, 15 november gaat minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Mill en St. Hubert (Noord-Brabant) op ‘Tour de la Campagne’ onder het motto 'Samen Wer-ken aan het landelijk gebied'.

Doel van het ministriële bezoek is om aandacht te besteden aan de activiteiten van de ondernemers in Zeeland, Limburg en Noord Brabant die wonen en werken in het landelijk gebied. De minister gaat met de betrokken gedeputeerden op pad om initiatiefnemers te ontmoeten en met eigen ogen te aanschouwen waar hun werkzaamheden toe leiden.

Voor het Zeeuwse onderdeel van de Tour gaat de minister met twee Zeeuwse ondernemers in gesprek over de zoet- en zoutwater landbouw in Zeeland.
Er zal uitvoerig gesproken worden over de zoute aquacultuur die zo kenmerkend is voor Zeeland en het slim inwinnen van zoet water voor de fruitteelt en akkerbouw.

De ondernemers vertellen de minister waar ze allemaal mee te maken krijgen tijdens hun ondernemen in Zeeland en wat de knelpunten en successen in en om de projecten zijn.

Dit alles gebeurt op uitnodiging van gedeputeerde Van Zandbrink (Zeeland), gedeputeerde Driessen (Limburg) en gedeputeerde Rüpp (Noord-Brabant) .

De Noord-Brabantse locatie Mill en St. Hubert heeft de minister aangewezen omdat hij wegens zijn drukke werkschema geen apart bezoek kan brengen aan de provincies Zeeland en Limburg. Noord-Brabant ligt daarbij voor hem het meest centraal.

Het is de laatste etappe van zijn rondje Nederland, die is georganiseerd met het oog op de afsluitende onderhandelingen in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Dit is een een nieuwe subsidieregeling voor het landelijk gebied die per 2007 van start gaat en waar de provincies verantwoordelijk voor zijn. Op 18 december 2006 worden hiervoor de contracten getekend met de provincies.

Wilt u de Tour de la Campagne ook eens gaan bekijken dan kan dat! Op www.gebiedsgerichtbeleid.nl staan de compilaties van eerdere bezoeken van de minister aan de andere landsdelen.
Provincie:
Tag(s):