donderdag, 14. september 2006 - 15:25

Veilig wandelen in Buitenpost

Buitenpost

Op donderdag 21 september a.s. neemt wethouder J. Stellinga van Achtkarspelen om 15.30 uur de in Buitenpost gerealiseerde veilige loop-/wandelroute officieel in gebruik. Deze route is in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) en de Nederlandse Hartstichting gerealiseerd en voldoet aan de door de KNAU opgestelde kwaliteitscriteria.

De "Molenerf loop-/wandelroute" loopt door de woonwijk in het zuidwesten van Buitenpost. De route begint bij de sporthal de Houtmoune en is goed bereikbaar met fiets, auto en openbaar vervoer. De route is vernoemd naar deze woonwijk en heeft een lengte van 4,5 kilometer. De route voert de wandelaars over veilige paden door de prachtig gesitueerde woonwijk van Buitenpost, mede door het vele groen, de fraaie waterpartijen en de ruime opzet van deze wijk.

De alternatieve (natuur)route langs de buitenrand van deze woonwijk is iets langer, ongeveer 5 kilometer, en voert de wandelaar door de groengordel van Buitenpost. Hier werkt de gemeente aan vlindervriendelijke groenstroken en bermen.

Voor het realiseren van deze route heeft de gemeente een subsidie ontvangen van de Nederlandse Hartstichting en het ministerie van VWS. De Molenerf loop- en wandelroute in Buitenpost biedt bewoners de gelegenheid om vlakbij huis in beweging te komen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat meer dan de helft van de Nederlanders nog te weinig beweegt. Een half uur bewegen per dag bevordert de gezondheid, geeft meer energie en verkleint de kans op hart- en vaatziekten.

De officiële opening is om 15.30 uur bij sporthal de Houtmoune aan de Vaart in Buitenpost en bestaat uit het officieel in gebruik nemen van de route door een aantal lopers/wandelaars, waaronder wethouder Stellinga, vertegenwoordigers van de KNAU, de Nederlandse Hartstichting, de gemeente Achtkarspelen en Plaatselijk Belang Buitenpost. Andere belangstellenden die mee willen lopen/rennen zijn uiteraard van harte welkom.
Provincie:
Tag(s):