woensdag, 27. december 2006 - 11:09

Veiligheid en overlast rond Vader Rijncollege aangepakt

Utrecht

De veiligheid in en rond het Vader Rijncollege kan en moet beter. Op dinsdag 9 januari om 16.00 uur ondertekenen - in het bijzijn van de wijkwethouder Rinda den Besten - de directeur van het Vader Rijncollege Bart Engbers, wijkchef Overvecht van de politie Paul Bekkers, de directeur van Cumulus Welzijn Annelie Stevens en wijkmanager Overvecht Marianne van der Horst hiervoor een convenant. In deze samenwerkingsovereenkomst staan de afspraken die moeten leiden tot een veilig klimaat in de school en in de openbare ruimte rond het Vader Rijncollege.

In de buurt rond het Vader Rijncollege nemen jongerenoverlast, vervuiling en vernieling toe. De school, politie Utrecht district Noord, welzijnsorganisatie Cumulus en wijkbureau Overvecht pakken de problemen tot nu toe ieder op het eigen werkterrein aan. De buurt is echter meer gebaat bij een gezamenlijke aanpak. Dit betekent: betere samenwerking, door meer afstemming en meer uitwisseling van informatie. Voor de zomervakantie wordt bekeken wat de resultaten van deze nieuwe aanpak zijn.
Provincie:
Tag(s):