dinsdag, 14. februari 2006 - 16:52

'Veiligheid in apotheken in gevaar'

Den Haag

Minster Hoogervorst wil nog steeds een einde maken aan de
regel, dat er minstens één apotheker per apotheek aanwezig moet zijn. Dit ondanks het feit dat een ruime Kamermeerderheid tegen deze wetswijziging is. Niet voor
niets, want de gezondheid van de burger is in het geding, vindt de Stichting BOA die dinsdag de alarmbel luidt.

Nu nog heeft Nederland kwalitatief hoogstaande farmaceutische zorg, tegen lage kosten en met relatief weinig medicatiefouten. Daar kan verandering in komen als minister Hoogervost van VWS zijn zin krijgt en Artikel 19 uit de Wet op de Geneesmiddelvoorziening (WOG) schrapt. Dit wetsartikel bepaalt dat er minstens één apotheker per apotheek moet zijn. De minister gaat daarmee voorbij aan een groot aantal bezwaren tegen afschaffing.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat jaarlijks in Nederland ongeveer 6,3 mln. recepten fouten bevatten. Zonder ingrijpen door de apotheker zou een kwart daarvan negatieve gevolgen hebben voor de patiënt. Deze bewaking kan alleen effectief zijn bij een permanente aanwezigheid van tenminste één apotheker in de apotheek.

Vooral chronische patiënten moeten goed gemotiveerd worden om hun medicatie op de juiste manier te gebruiken. Nu doet 50% dat niet! Dat beperkt de kosten en verbetert de kwaliteit van leven. Daarvoor is intensieve, persoonlijke begeleiding nodig, op basis van gedegen kennis van de apotheker.

Na afschaffing van Artikel 19 moet de kwaliteit gewaarborgd blijven door in de apotheek, conform de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) te werken, aldus VWS. De Raad van State heeft gewezen op de tegenstrijdigheid in deze redenering: de NAN gaat juist uit van minstens één apotheker per apotheek! De NAN is niet in de wet verankerd. Dat is een reden temeer om Artikel 19 te handhaven.

Alle buurlanden van Nederland hebben een met Artikel 19 vergelijkbare wetgeving. Dat is gebleken uit onderzoek in opdracht van de stichting BOA. Ook uit de EU-wetgeving blijkt dat de lidstaten willen dat er minstens één apotheker per apotheek is.
Het Elektronisch Medicatie Dossier (EMD), laat staan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), functioneren voorlopig nog niet. Voorkomen moet worden dat hierdoor het aantal ongelukken door medicijngebruik blijft stijgen. Ook daarom moeten geen concessies aan de kwaliteit van de farmaceutische zorg worden gedaan. Overigens kan alleen een apotheker en arts de gegevens in een EPD interpreteren.
Provincie:
Tag(s):