maandag, 3. april 2006 - 12:19

Veiligheidscontroles bij groepsaccommodaties

De gemeente Apeldoorn onderzoekt in april en mei 2006 de veiligheids-aspecten van groeps-accommodaties binnen Apeldoorn. Het onderzoek richt zich op groepsverblijven waar overnachting mogelijk is. Bijvoorbeeld accommodaties zoals kampeer- of vakantieboerderijen, conferentieoorden, scouting-gebouwen en maneges waar ruiterkampen worden gehouden.

Bij de controles wordt er gekeken naar alle mogelijke aspecten van de VROM-wet- en regelgeving:ruimtelijke ordening, bouw, milieu, het gebruik en de brandveiligheid. Voor vrijwel al deze aspecten is de gemeente de verantwoordelijke hand-haver van de regels.

De bedrijven worden na afloop van de controles schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Als er overtredingen worden geconstateerd, wordt in de rapportage naar de bedrijven een hersteltermijn opgenomen waar binnen de gemeente de overtreding verholpen wil zien. Zijn de overtredingen na afloop van de hersteltermijn niet verholpen dan gaat de gemeente over tot handhaving.

Controle op naleving van de voorschriften en de regels is een van de taken van de gemeente. Doel hiervan is het bevorderen van de kwaliteit van onze leefomgeving. Naast deze gerichte controles blijft de gemeente ook periodiek en steekproefsgewijs controleren of bedrijven aan wet- en regelgeving voldoen.
Provincie:
Tag(s):