woensdag, 18. oktober 2006 - 10:00

Veiligheidsgevoel Stationsgebied neemt verder toe

Utrecht

Het veiligheidsgevoel in het Stationsgebied van Utrecht is het afgelopen jaar opnieuw licht gestegen. Dat is de uitkomst van het jaarlijkse onderzoek dat Intomart Gfk bv in opdracht van de gemeente Utrecht, NS en Corio heeft gedaan naar het ervaren veiligheidsgevoel onder de bewoners, werknemers en passanten van het stationsgebied.

Gebleken is dat 65% van de ondervraagde personen aangeeft zich in dit gebied veilig te voelen. Het veiligheidsgevoel steeg van 50% in 2001 naar 65% in 2006 (vorig jaar 63%) en is daarmee elk jaar toegenomen.

Deze betere veiligheidscijfers zijn het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van politie, Corio, NS, Jaarbeurs, spoorwegpolitie, Centrum Maliebaan, Cumulus en gemeente om het gebied veiliger en leefbaarder te maken.
Met de projectaanpak "hard en sociaal" zijn sinds 2001 de leefomstandigheden voor de verslaafden in het gebied sterk verbeterd én de veiligheid en leefbaarheid van het gebied voor het publiek aanmerkelijk gestegen.

De projectaanpak is in 2005 afgerond, maar de werkwijze wordt tussen de betrokken organisaties voortgezet. Het onderzoek geeft aan dat de projectresultaten een jaar na afloop behouden zijn en zelfs licht gestegen.
Provincie:
Tag(s):