dinsdag, 28. november 2006 - 12:02

Veiligheidshuis in januari 2007 van start

Roermond

Vanaf januari 2007 wordt in Midden-Limburg het Veiligheidshuis geopend. Bij het Veiligheidshuis zijn meerdere instanties betrokken zoals zorgpartners, justitie en Midden-Limburgse gemeenten.

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg heeft als algemeen doel de criminaliteit en overlast te verminderen en recidive van daders zoveel mogelijk tegen te gaan door het aanbieden van een persoonsgerichte aanpak. Het Veiligheidshuis Midden-Limburg richt zich in eerste instantie op de volwassen veelplegers en jeugdige veel- en meerplegers. Per individu maken de zorg- en justitiepartners concrete afspraken, gericht op een gedragsverandering, waardoor het plegen van criminele activiteiten wordt gestopt. Bij een gedragsverandering kan het gaan om een combinatie van afkicken van een verslaving, hulp bij het zoeken naar werk of woning, het volgen van een opleiding, training in het omgaan met agressie of een training in sociale vaardigheden.

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg begint met twee startlocaties: één in Roermond en één in Weert. Beide centrumgemeenten stellen samen één kwartiermaker/coördinator Veiligheidshuis aan, die de Veiligheidshuis-formule in Midden-Limburg implementeert én tegelijkertijd aan de slag gaat met de uitvoering van de persoonsgerichte aanpak op een aantal geprioriteerde veelplegers. De genoemde partners zijn bij de uitvoering van de persoonsgerichte aanpak onmisbaar.
Provincie:
Tag(s):