woensdag, 26. april 2006 - 12:31

Veiligheidsregio neemt virtueel oefenscenario in gebruik

Utrecht

Op woensdag 26 april heeft de Veiligheidregio Utrecht (VRU) een nieuw virtueel oefenscenario in gebruik genomen. Het scenario werd symbolisch overhandigd aan Directeur Hans Wink van de VRU. Met het interactieve computerprogramma kunnen leidinggevenden van brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening op een efficiënte en effectieve manier oefenen op de hulpverlening bij een treinincident. Virtueel oefenen is binnen de hulpverleningssector sterk in opkomst, omdat leidinggevenden op deze manier doelmatiger en goedkoper kunnen trainen dan tijdens een operationele oefening met eenheden in het veld.

Besluitvorming en coördinatie zijn aspecten die zich bij uitstek lenen voor een virtuele oefenomgeving in een computerprogramma. Inmiddels maakt circa een derde
deel van alle veiligheidsregio's in Nederland gebruik van een virtueel oefenprogramma. Virtueel oefenen is geen vervanging voor operationele praktijkoefeningen, maar een ideale aanvulling hierop. De virtuele oefenbank van het systeem Diabolo bevat inmiddels 15 verschillende scenario's en dit aantal zal de komende tijd verder worden uitgebreid.
Hulpdiensten kunnen zo oefenen op alle typen ongevallen en rampen die maatgevend zijn voor hun werkgebied.
Provincie:
Tag(s):