vrijdag, 10. februari 2006 - 19:00

Veilinghuis voor jongeren

Enschede

Op woensdag 15 februari 2006 wordt een veilinghuis gehouden voor jongeren tussen de 14 en 20 jaar die in de Enschedese wijk Wesselerbrink wonen. Tijdens het veilinghuis kunnen jongeren wensen of problemen laten 'veilen'. Professionele organisaties en participanten in de wijk kunnen vervolgens bieden om met de problemen aan de slag te gaan. Overigens moeten ook de jongeren zelf een actieve bijdrage leveren aan de vervulling van de wens of aan de oplossing van het probleem.

In 2005 is in het stadsdeel Zuid al enige keren een veiling gehouden waarbij bewoners hun wensen en behoeften met betrekking tot hun directe woon- en leefomgeving naar voren konden brengen. Deze veilingen zijn erg succesvol geweest en daarom wordt nu voor de derde keer een dergelijke veiling gehouden, ditmaal specifiek voor jongeren.

Tijdens de veiling kunnen zowel bewoners als instellingen (wijkwelzijn, politie, woningcorporaties en gemeente) een bod uitbrengen om de aangeboden wens te kunnen realiseren of probleem (helpen) op te lossen. De afspraken worden schriftelijk bevestigd en tijdens de eerstvolgende veiling wordt bekeken of de toezeggingen van bewoners en professionals gerealiseerd zijn.
Als veilingmeester treedt de stadsdeelmanager van Zuid op.

De spelregels zijn eenvoudig.
Bewoners die een wens of behoefte hebben hoeven zich niet vooraf te melden. Individuele bewoners kunnen zonder drempels hun behoeften over woon- en leefomgeving direct onder de aandacht van andere bewoners en instellingen brengen.
Het veilinghuis is geen inleveradres van klachten, maar vraagt een actieve uitvoerende rol van de wijkbewoners.

De ervaring heeft geleerd dat de meeste ingebrachte wensen door de actieve samenwerking tussen bewoners, professionals en raadsleden tot een goed einde worden gebracht.

Resultaten van een eerder veilinghuis zijn onder meer het onderhouden door jongeren van de openbare ruimte rondom De Magneet en het houden van toezicht na afloop van de discoavond in de Magneet

De veiling van woensdag 15 februari aanstaande wordt gehouden van 19.00-21.00 uur in het gebouw van de Assyrische Mesopotamische Vereniging Enschede (gelegen aan de Reulver 112A) en is bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 20 jaar die wonen in de wijk Wesselerbrink.
Provincie:
Tag(s):