vrijdag, 22. december 2006 - 16:57

Venlo onderzoekt komst Arbeidstrainingscentrum

Venlo

De gemeente Venlo wil een Arbeidstrainingscentrum opzetten voor jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs die moeilijk aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. De gemeente doet dit in samenwerking met de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg (SSO-NML).

Doel van een Arbeidstrainingscentrum (ATC) is het voorbereiden van moeilijk bemiddelbare jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs op hun toekomstige rol als ‘arbeider’ en hen kansrijker toe te leiden naar een passende plaats op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt uitgegaan van de capaciteiten en voorkeur van deze jongeren

Op het terrein van het beleid met betrekking tot 0-23 jarigen en hun ouders heeft de gemeente Venlo in de afgelopen jaren al heel wat werk verzet. Ook voor deze doelgroep is een sluitende aanpak nog niet helemaal gerealiseerd. Een ATC is ook voor een deel van die jongeren die momenteel werkloos zijn en niet over een startkwalificatie beschikken een passend antwoord.

‘Het gaat erom deze jongeren perspectief te bieden. Zij komen moeilijk aan de slag, terwijl juist deze jongeren over het algemeen zeer loyaal en gedreven zijn. Door hen via het ATC werkervaring en arbeidsritme op te laten doen, willen we dit doorbreken’, aldus wethouder Testroote.

Doel is te komen tot een daadwerkelijke eerste start van een ATC met ingang van september 2007.
Provincie:
Tag(s):