vrijdag, 24. november 2006 - 17:00

Venlo sluit 11 softdrugsshops

Venlo

De één jaar geleden ingezette aanpak van head-, grow- en smartshops in Venlo Blijkt succesvol. Van de dertien shops zijn er inmiddels elf gesloten, zo meldt de gemeente Venlo vrijdag. Voor de overige twee shops is de vergunningaanvraag nog in behandeling.

De dertien head-, grow- en smartshops in Venlo hebben sinds 8 december 2005 een vergunningplicht. Op die datum hebben alle dertien de shops een tijdelijke vergunning van drie maanden gekregen. Binnen deze termijn moesten zij een aanvraag voor een definitieve vergunning indienen. Acht shops hebben een vergunningaanvraag ingediend, de andere vijf zijn gesloten. Op dit moment zijn er nog twee vergunningaanvragen in behandeling, de andere zes zijn geweigerd om verschillende redenen, zoals het niet of onvolledig aanleveren van gegevens of op grond van de verstrekte informatie.

Sinds december 2005 worden vergunningaanvragen voor head-, grow- en smartshops op grond van de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) onderzocht. Deze wet maakt het onder andere mogelijk om head-, grow- en smartshops te screenen op criminele activiteiten. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor ondernemers beperkt om drugs te verkopen, dan wel te faciliteren in de illegale hennepkwekerijen. Dit zorgt in Venlo voor een verbetering van de openbare orde en veiligheid en voor verbetering van het woon- en leefklimaat.

‘Het blijkt dat door het toepassen en combineren van bestaande middelen de head-, grow- en smartshops zijn aan te pakken. Dankzij dit vergunningenstelsel is een aantal buurten flink opgeknapt en is het moeilijker om te starten met illegale hennepteelt. ‘ zegt een tevreden burgemeester Hubert Bruls. ‘Daarom gaan we door met deze aanpak.’

Venlo is een van de weinige gemeenten in Nederland die van head,- grow- en smartshops een vergunning eist.
Provincie:
Tag(s):