dinsdag, 21. februari 2006 - 18:44

Verbetering luchtkwaliteit in Limburg

Maastricht

De luchtkwaliteit in Limburg is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. De belangrijkste luchtkwaliteitbepalende stoffen laten de laatste 10 jaar een dalende trend zien. Dit geldt ook voor de concentraties fijn stof. Door deze daling voldoet de luchtkwaliteit gemiddeld over heel Limburg aan de wettelijke normen, blijkt uit de rapportage ‘Luchtkwaliteit Limburg 2004, inventarisatie en overzicht beschikbare gegevens tot en met 2005’.

De luchtkwaliteit is niet overal in Limburg verbeterd. Vooral langs drukke rijks-, provinciale en (binnen)stedelijke wegen kunnen de normen nog wel overschreden worden. Ook is er in Noord- en Midden-Limburg meer neerslag van zuren en metalen dan de doelstellingen voor 2010 beogen.

De Provincie bekijkt samen met de overheid en de gemeenten welke maatregelen genomen kunnen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):